Hoathuong.com là một website chuyên cung cấp dịch vụ điện hoaquà tặng chuyên nghiệp đến khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Với Thông điệp "Flower Delivery Expert", chúng tôi hướng đến một dịch vụ chuyên nghiệp trong việc truyền tải những thông điệp, cảm xúc của người tặng đến người nhận.

Thương hiệu Hoathuong.com trực thuộc quản lý của:

Công ty Cổ Phần Color Life

Người đại diện: (Bà) LÊ TÚ TRÂN - Giám đốc

ĐT: 0933 228 114 - 0938 317 113

Email: lttran0912@gmail.com

GPĐK: 

Địa chỉ: 77 Trường sơn, P-2, Q Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Các định hướng hoạt động của Hoathuong.com:

 Hoathuong.com - Hình mẫu thành công của Google

Facebook Chat