LẴNG HOA CHÚC MỪNG - NGÀY MỚI TƯƠI ĐẸP - HT-0179

1,800,000đ

2,000,000đ

BÌNH HOA CHÚC MỪNG SIZE LỚN , LẤY TONE HỒNG VÀNG VÀ HỒNG PASTEL LÀM CHỦ ĐẠO

-THÍCH HỢP ĐỂ CHÚC MỪNG KHAI TRƯƠNG, THÀNH LẬP, SINH NHẬT SẾP

-HOẶC TRANG TRÍ CÁC SỰ KIÊN LỚN, ĐÓN CHÀO ĐẠI BIỂU, HỌP CỔ ĐÔNG,...

Số lượng :